קיר מורשת ישראל

מתקופת אבות האומה ועד בניית הארץ… או אם תרצו…מאברהם אבינו עד בן גוריון.

ניתן להוסיף ציר זמן

קטגוריה:

תיאור

הקונספט ניתן להתאמה לקירות בית הספר שלכם.